Проект и реализация на
момичешка детска стая
гр. София