Проект на дневна и тийнейджърска
стая в апартамент
гр. София