Проект на дневна трапезария
и кухня в апартамент
гр. София