Проект на заведение за бързо хранене гр. София | Bode Style

Проект на заведение
за бързо хранене
гр. София